C.S.S. - Strzelnica CSS Częstochowa

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

Działalność Częstochowskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego

CSS powstało dla kolekcjonerów, sportowców oraz hobbystów strzelectwa.

Celami działalności CSS-u jest
(zgodnie z zapisami statutu)

1.  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
2.  Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji sportów strzeleckich.
3.  Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji pozostałych dyscyplin sportowych.
4.  Działalność na rzecz podnoszenia umiejętności osób dorosłych uprawiających sporty strzeleckie.
5.  Działalność na rzecz podnoszenia umiejętności osób dorosłych uprawiających inne dyscypliny sportowe.
6.  Działalność na rzecz podnoszenia umiejętności dzieci uprawiających sporty strzeleckie.
7.  Działalność na rzecz podnoszenia umiejętności dzieci uprawiających inne dyscypliny sportowe.
8.  Działalność na rzecz integracji społeczności lokalnych wokół idei sportu.
9.  Działalność na rzecz dobrego imienia środowiska związanego ze Stowarzyszeniem.
10. Działalność kolekcjonerska broni zwłaszcza w zakresie integracji środowiska kolekcjonerów broni lub ich replik.


Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez:
(zgodnie z zapisami statutu)

1.  Organizację turniejów, zawodów i imprez popularyzujących sporty strzeleckie,
2.  Organizację turniejów, zawodów i imprez popularyzujących inne dyscypliny sportu,
3.  Organizowanie szkoleń zawodników uprawiających sporty strzeleckie a także sympatyków sportu strzeleckiego,
4.  Organizowanie szkolenia zawodników uprawiających inne dyscypliny sportowe,
5.  Zapewnienie opieki trenerskiej dla dzieci uprawiających sporty strzelecki,
6.  Zapewnienie opieki trenerskiej dla dzieci uprawiających inne dyscypliny sportowe,
7.  Promocja sportu w środkach masowego przekazu i w środowiskach biznesu,
8.  Współpraca z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz sportu,
9.  Pomoc w zapewnieniu sprzętów sportowych dla uczestników, uprawiających sporty strzeleckie w ramach „Strzeleckiego Klubu Sportowego”,
10.Pomoc w zapewnieniu sprzętów sportowych dla uczestników, uprawiających inne dyscypliny sportu w ramach „Strzeleckiego Klubu Sportowego”,
11. Inne działania służące realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swój cel polegający na działalności kolekcjonerskiej broni w szczególności poprzez upowszechnianie wiedzy dotyczącej 
historii konstrukcji broni i sposobu posługiwania się bronią, organizowanie pokazów i wystaw broni i jej replik.

Działalność określona w ustępach 1 i 2 może być wykonywana zarówno jako nieodpłatna jak i odpłatna działalność pożytku publicznego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego