Częstochowskie Stowarzyszenie Strzeleckie

Klub CSS

Częstochowskie Stowarzyszenie Strzeleckie

Strzelcy, kolekcjonerzy, pasjonaci, zawodnicy

Klub CSS Częstochowa - w środowisku strzeleckim działamy aktywnie od 2015 roku, jako stowarzyszenie o charakterze sportowym i kolekcjonerskim.

Naszą misją jest rozwój i popularyzacja sportów strzeleckich, oraz aktywny rozwój strzelców w każdym wieku.

Chcesz do nas dołączyć? - Zapoznaj się z zasadami i przystąp!

Oferta klubowa

Pasjonaci strzelectwa

Poznaj co możemy dla Ciebie zrobić

Zawody strzeleckie

Regularnie organizujemy profesjonalne zawody strzeleckie, nad którymi czuwają sędziowie i obserwatorzy PZSS oraz wsparcie techniczne, a nawet kulinarne! Wśród licznych konkurencji statycznych oraz dynamicznych, strzelamy pistolet, karabin, strzelbę i broń pneumatyczną. Rywalizujemy z zawodnikami z całej Polski.

Szkolenia strzeleckie

Prowadzimy szkolenia indywidualne i w większych grupach. Rozwijamy umiejętności zawodników, szlifujemy warsztat strzelców i wspieramy profesjonalistów. Rzetelnie pomagamy w zagadnieniach formalnych i prowadzimy za rękę do uzyskania pozwolenia na własną broń palną w celach sportowych lub kolekcjonerskich.

Zajęcia dla najmłodszych

Rozwijamy w najmłodszych strzelcach nie tylko sportowe umiejętności ale i najlepsze cechy charakterów. Posługiwanie się bronią wymaga skupienia, opanowania i dyscypliny. Może wydawać się to trudne, ale jesteśmy specjalistami i rodzicami. Okazując zaufanie, widzimy wzrost poczucia pewności siebie i odpowiedzialności.

Sekcja pneumatyczna

Rywalizacja w lidze pneumatycznej, zawody klubowe z konkurencjami pneumatycznymi i strzelania rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Dzieje się! Stale rozwijamy nasze zaplecze i pomagamy młodszym zawodnikom w osiąganiu sukcesów. Po godzinach rozwijamy przyjaźnie, a doświadczenia z treningów pozostają z nami na całe życie.

Członkostwo

Razem możemy więcej

+
Strzelców CSS

Zasady przyjmowania członków Częstochowskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego

Schemat przyjmowania

✔️ Złóż deklarację i rozpocznij 3 miesięczny staż kandydacki
✔️ Przez 3 miesiące musisz odbyć minimum 6 treningów (przynajmniej 2 treningi w miesiącu)
✔️ Po uzyskaniu pozytywnej opinii trenerów i zdaniu egzaminu kompetencyjnego, zarząd klubu decyduje o przyjęciu do klubu (poręczenie przez członka wprowadzającego jest dodatkowym atutem)

Co zyskujesz jako członek naszego klubu?

⭐️ zniżka na amunicję (strzelając z broni klubowej)
⭐️ pierwszeństwo w zapisach na organizowane szkolenia
⭐️ pomoc i doradztwo w kwestiach formalnych i technicznych

Współpraca

Ramię w ramię

Nasze cele

Zasady, których trzymamy

Działalność Częstochowskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego

Celami działalności Stowarzyszenia CSS jest (zgodnie z zapisami statutu)

1.  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
2.  Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji sportów strzeleckich.
3.  Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji pozostałych dyscyplin sportowych.
4.  Działalność na rzecz podnoszenia umiejętności osób dorosłych uprawiających sporty strzeleckie.
5.  Działalność na rzecz podnoszenia umiejętności osób dorosłych uprawiających inne dyscypliny sportowe.
6.  Działalność na rzecz podnoszenia umiejętności dzieci uprawiających sporty strzeleckie.
7.  Działalność na rzecz podnoszenia umiejętności dzieci uprawiających inne dyscypliny sportowe.
8.  Działalność na rzecz integracji społeczności lokalnych wokół idei sportu.
9.  Działalność na rzecz dobrego imienia środowiska związanego ze Stowarzyszeniem.
10. Działalność kolekcjonerska broni zwłaszcza w zakresie integracji środowiska kolekcjonerów broni lub ich replik.

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez (zgodnie z zapisami statutu)

1.  Organizację turniejów, zawodów i imprez popularyzujących sporty strzeleckie,
2.  Organizację turniejów, zawodów i imprez popularyzujących inne dyscypliny sportu,
3.  Organizowanie szkoleń zawodników uprawiających sporty strzeleckie a także sympatyków sportu strzeleckiego,
4.  Organizowanie szkolenia zawodników uprawiających inne dyscypliny sportowe,
5.  Zapewnienie opieki trenerskiej dla dzieci uprawiających sporty strzelecki,
6.  Zapewnienie opieki trenerskiej dla dzieci uprawiających inne dyscypliny sportowe,
7.  Promocja sportu w środkach masowego przekazu i w środowiskach biznesu,
8.  Współpraca z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz sportu,
9.  Pomoc w zapewnieniu sprzętów sportowych dla uczestników, uprawiających sporty strzeleckie w ramach „Strzeleckiego Klubu Sportowego”,
10.Pomoc w zapewnieniu sprzętów sportowych dla uczestników, uprawiających inne dyscypliny sportu w ramach „Strzeleckiego Klubu Sportowego”,
11. Inne działania służące realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
Stowarzyszenie CSS Częstochowa realizuje swój cel polegający na działalności kolekcjonerskiej broni w szczególności poprzez upowszechnianie wiedzy dotyczącej historii konstrukcji broni i sposobu posługiwania się bronią, organizowanie pokazów i wystaw broni i jej replik.

Działalność określona w ustępach 1 i 2 może być wykonywana zarówno jako nieodpłatna jak i odpłatna działalność pożytku publicznego.

Dokumenty i linki

Wszystko, co ważne - pod ręką

Dokumenty do pobrania

1.
Deklaracja członkowska C.S.S. Częstochowa 
2.Wniosek o wydanie licencji zawodniczej PZSSPOBIERZ
 
3.Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym
4.Regulamim przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego 
5.Regulamin nadawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim.
6.Regulamin PZSS dt. przeprowadzania egzaminów na patent strzelecki.
7.Regulamin egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu   strzeleckiego
8.Regulamin uzyskiwania uprawnien prowadzacego strzelanie – (obowiązuje od 1.01.2015)
9.Wniosek na patent strzelecki POBIERZ
10.Program kursu do egzaminu na patent strzelecki
11.Wniosek zgłoszenie przynależności do PZSS
12.Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej
13.Wniosek o wprowadzenie zmian w danych osobowych
14.Wniosek o przyznanie licencji klubowej.
15.Wniosek o przyjęcie klubu do PZSS i przyznanie licencji klubowej.
Pozostałe dokumenty takie jak Kolegium Sędziów,  Dokumenty Komisji Metodyczno-Szkoleniowej i Doskonalenia Kadr Trenerskich oraz Dokumenty Komisji Ds. Strzelania Dynamicznego i Czarnoprochowego do pobrania na stronie PZSS

Przydatne linki